Inocybe lanuginosa     (Bull.: Fr.) P. Kumm.
spärrfjällig tråding             
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson