Inocybe leucoblema         Kühner 
 
 
Location:  Rättvik, Dalarna     Foto: Sören Gutén