Inocybe maculata     Boud.
fläcktråding
 
Location:  Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén