Inocybe microspora  J.E. Lange &  
  småsporig tråding
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén