Inocybe obsoleta      Romagn. 
blek topptråding
          
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén