Inocybe pseudohiulca    Kühner
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén