Inocybe sindonia     (Fr.) P. Karst.
blektråding             
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson