Inocybe tjallingiorum     Kuyper
 
 
Location:  Rättvik, Dalarna     Foto: Sören Gutén