Lactarius torminosus  (Schaeff. : Fr.) Gray 
skäggriska 

Location: Hörnefors, Västerbotten    Foto: Irene Andersson