Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr.
skogsriska
 
Location: Vilhelmina, Lappland      Foto: Irene Andersson