Lentinellus vulpinus f. auricula      (Sowerby) Kühner & Maire
rynkmussling, vit form (på gran) 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén