Lentinellus pilatii      Herink
vit sågmussling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén