Lentinus lepideus   
syllsvamp    
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén