Lepiota erminea   (Fr.) Gillet
rättikfjällskivling

Location: Gotland    Foto: Ingemar Andersson