Limacella glioderma   (Fr.) Maire 
brun klibbskivling
 
Location:  Rättvik, Dalarna    Foto: Sören Gutén