Limacella guttata     (Fr.) Konrad & Maubl.
droppklibbskivling 
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna     Foto: Sören Gutén