Limacella illinita    (Fr.) Murrill
slemmig klibbskivling 
 
Location:  Rättvik, Dalarna     Foto: Sören Gutén