Lycoperdon pyriforme     Schaeff.: Pers.
gyttrad röksvamp 
 
Location:  Enköping, Uppland    Foto: Sören Gutén