Lyophyllum ambustum        (Fr. : Fr.) Donk 
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén