Lyophyllum connatum      (Schumach.: Fr.) Singer
vit tuvskivling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén