Lyophyllum decastes    (Fr. : Fr.) Singer
mörk tuvskivling
 
Location:  Grangärdes-Hästberg, Dalarna     Foto: Sören Gutén