Lyophyllum fumosum      (Fr. : Fr.) Singer 
röktuvskivling
 
Location:  Fonnsänget, Gotland      Foto: Sören Gutén