Lyophyllum mephiticum   (Fr.) M.M. Moser
blek gråskivling 
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna     Foto: Sören Gutén