Lyophyllum rancidum      (Fr.) Donk
  mjölgråskivling
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén