Lyophyllum rancidum       (Fr.) Singer
mjölgråskivling             
 
Location: Gotland      Foto: Irene Andersson