Macrolepiota rhacodes   (Vittad.) Singer 
rodnande fjällskivling
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén