Melanophyllum echinatum     (Bull: Fr.) Kreisel
granatskivling
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna    Foto: Sören Gutén