Merulius tremellosus      Fr.
dallergröppa                     

Location: Båtsta, Borlänge, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson