Multiclavula vernalis    (Schw.) Petersen 
enkel lavklubba 

Location: Båtsta, Borlänge, Dalarna     Foto: Ingemar Andersson