Naucoria scolecina      (Fr. Quél.
mörk alskräling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén