Nectria episphaeria     (Tode) Fr.    + Diatrype stigma 
dynrödgömming  på slätnästing        

Location:  Idkerberget, Dalarna    Foto: Ingemar Andersson