Oligoporus caesius    (Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.
blåticka             
 
Location: Hörnefors, Västerbotten     Foto: Irene Andersson