Omphalina postii (Fr.) Singer
brandnavling

Location: Borlänge, Dalarna      Foto: Irene Andersson