Omphalina umbellifera  (Pers.: Fr.) Redh. & Kuyper       
vecknavling 

Location: Hörnefors, Västerbotten     Foto: Irene Andersson