Oxyporus populinus      (Schumach. : Fr.) Donk 
lönnticka
          
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén