Paxillus atrotomentosus     (Batsch: Fr.) Fr. 
sammetsfotad pluggskivling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén