Peziza celtica  (Boud.) M.M.Moser 
 
 
Location: Bergebo, Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén