Peziza granulosa      Schumach.:Fr.
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén