Phellinus nigrolimitatus      (Romell) Bourdot & Galzin 
gränsticka        Swedish red list species
 
Location:  Laxsjön, Grangärde, Dalarna       Foto: Sören Gutén