Pholiotina rugosa   
liten ringhätting      
 
Location:  Idkerberget, Dalarna       Foto: Sören Gutén