Phyllotopsis nidulans        (Pers.: Fr.) Singer
stinkmussling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén