Pluteus atricapillus    (Batsch) Singer 
hjortskölding            
 
  Location: Hörnefors, Västerbotten     Foto: Irene Andersson