Pluteus atricapillus (Batsch) Singer
hjortskölding
 
Location: Hörnefors, Västerbotten       Foto: Irene Andersson