Pluteus leoninus    (Schaeff. : Fr.)) Kummer
gulskölding
 
Location:  Borlänge,  Dalarna        Foto: Sören Gutén