Polyporus brumalis  (Pers.: Fr.) Fr.

vinterticka

Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson