Pseudocraterellus sinuosus (Pers. : Fr.) Rauchert
kruskantarell
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson