Psilocybe montana    (Pers.: Fr.) P. Kumm. 
strimmig slätskivling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén