Rhytisma salicinum (Pers. :Fr.) Fr.
videtjärfläck
 
Location: Idkerberget, Dalarna      Foto: Irene Andersson