Russula densifolia        Gillet 
tätskivig svedkremla 
 
Location:  Gotland    Foto: Sören Gutén