Sparassis crispa   (Wulfen: Fr.) Fr.  
blomkålssvamp 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén